Kabelrännor

Samtliga kabelrännor är tillverkade enligt Trafikverkets föreskrifter och de finns registrerade i BASTA. (www.bastaonline.se)


kabelrännor


Kabelränna typ 350 
Vikt: 270 kg
Längd: 2250 mm
Bredd: UTV- 350 mm
INV- 210 mm
Total höjd: 300 mm
Tillhörande Lock
Tjocklek: 60 
Vikt: 32 kg/lock
Längd: 3 x 745 mm (lock i 3 sektioner)

Kabelränna typ 350, med försänkta lock

Vikt:

Längd: 2250mm

Bredd: UTV-350mm

INV-160mm

Totalhöjd: 400mm

Tillhörande lock

Tjocklek: 50mm

Vikt: 25kg/lock

Längd: 3 x 745mm (lock i 3 sektioner)

Bredd: 235mm


Kabelränna med 2 kanaler typ 720

(ej lagervara)

Vikt: 650 kg
Längd: 2250 mm
Bredd: UTV- 720 mm
INV- 173 +228 mm
Total höjd: 375 mm
Tillhörande Lock
Tjocklek: 95 
Vikt: 32 kg/lock

Längd: 9 x 250 mm (lock i 9 sektioner)

betong


Kabelränna typ 535 
Vikt: 355 kg
Längd: 2250 mm
Bredd: UTV- 535 mm
INV- 395 mm
Total höjd: 300 mm
Tillhörande Lock
Tjocklek: 60
Vikt: 50 kg/lock
Längd: 3 x 745 mm (lock i 3 sektioner)


Kabelränna, djupränna typ 400
Vikt: 430 kg
Längd: 1200 mm
Bredd: UTV- 400 mm,
INV- 200 mm
Total höjd: 800 mm
Tillhörande Lock
Tjocklek: 50+10 mm

Vikt: 40 kg/lock

Längd: 2 x 600 mm (lock i 2 sektioner)Kabelränna typ 560 

(ej lagervara)

Vikt: 500 kg

Längd: 2250 mm

Bredd: UTV- 560 mm,

INV- 310 mm

Total höjd: 350 mm

Tillhörande Lock

Tjocklek: 60

Vikt: 32 kg/lock

Längd: 5 x 450 mm (lock i 5 sektioner)stagförankringar


Kabelränna med 2 kanaler typ 880

Vikt: 525 kg

Längd: 2250 mm

Bredd: UTV- 880 mm,

INV- 394 + 260 mm

Total höjd: 300 mm

Tillhörande Lock

Tjocklek: 50 + 10 mm

Vikt: 45 + 33 kg/lock

Längd: 6 x 745 mm (lock i 3 sektioner/kanal)Kabelränna typ 450

(ej lagervara)

Vikt: 295 kg

Längd: 2250 mm

Bredd: UTV- 450 mmINV- 310 mm

Total höjd: 300 mm

Tillhörande Lock

Tjocklek: 60

Vikt: 40 kg/lock

Längd: 3 x 745 mm (lock i 3 sektioner)