L-balk - för snabb och enkel grundläggning 

Balken är fabriksgjuten med mycket hög måttprecision och alla synliga ytor är borstade. Ingjutna byglar i L-balken ger en stabil infästning mot den plastgjutna plattan. 


Teknisk Data 

Mått: Måttanpassas efter kundens behov 

Max längd: 7000 mm Vikt: 100 kg/m 

Lyfthjälp: Ingjutna lyftankare 


Max vertikal lasteffekt 

L-balk: 25 kN/m 

Platta (kant): 15 kN/m 


Montering 

Lyft L-balken med lyftdon anpassade till de ingjutna lyftankarna. 

Lägg L-balken på en avvägd och komprimerad grusfyllning. 

Kapa eller skarva isoleringen vid behov. 

Fyll grus och komprimera samt armera och gjut plattan enligt konstruktionsritningarna.