Balkgrund/villagrund

Balkgrund är i första hand avsedd för villor och fritidshus. Balkgrund är ett utbyggt system av prefabricerade betongbalkar, plintar och grundläggningsplattor. Betongbalkarna finns i varierande längder. Dessa placeras på plintar, som i sin tur står på grundläggningsplattor. Efter montering av balkgrunden återfylles grus runt alla plintar och Du har fått en stadig och billig väl ventilerad grund, svårare än så är det inte. 


Fast pris 

Vi beräknar dimensioner, antal ingående detaljer, monteringskostnad, leveranskostnad och leveranstid. Du kommer alltså i förväg att kunna få in en fast kostand för grunden till Din egenhemskalkyl. Ring oss för mer information av system Balkgrund! 


L-balk - för snabb och enkel grundläggning 

Balken är fabriksgjuten med mycket hög måttprecision och alla synliga ytor är borstade. Ingjutna byglar i L-balken ger en stabil infästning mot den plastgjutna plattan. 


Teknisk Data 

Mått: Måttanpassas efter kundens behov 

Max längd: 7000 mm Vikt: 100 kg/m 

Lyfthjälp: Ingjutna lyftankare 


Max vertikal lasteffekt 

L-balk: 25 kN/m 

Platta (kant): 15 kN/m 


Montering 

Lyft L-balken med lyftdon anpassade till de ingjutna lyftankarna. 

Lägg L-balken på en avvägd och komprimerad grusfyllning. 

Kapa eller skarva isoleringen vid behov. 

Fyll grus och komprimera samt armera och gjut plattan enligt konstruktionsritningarna.