Kabelrännor

Samtliga kabelrännor är tillverkade enligt Banverkets föreskrifter


kabelrännor

Kabelränna typ 350 
Vikt: 270 kg
Längd: 2250 mm
Bredd: UTV- 350 mm
INV- 210 mm
Total höjd: 300 mm
Tillhörande Lock
Tjocklek: 60 
Vikt: 32 kg/lock
Längd: 3 x 745 mm (lock i 3 sektioner)


Kabelränna typ 450
Vikt: 295 kg
Längd: 2250 mm
Bredd: UTV- 450 mm
INV- 310 mm
Total höjd: 300 mm
Tillhörande Lock
Tjocklek: 60 
Vikt: 40 kg/lock
Längd: 3 x 745 mm (lock i 3 sektioner)

betong


Kabelränna typ 535 
Vikt: 355 kg
Längd: 2250 mm
Bredd: UTV- 535 mm
INV- 395 mm
Total höjd: 300 mm
Tillhörande Lock
Tjocklek: 60
Vikt: 50 kg/lock
Längd: 3 x 745 mm (lock i 3 sektioner)


Kabelränna typ 560
Vikt: 500 kg
Längd: 2250 mm
Bredd: UTV- 560 mm
INV- 310 mm
Total höjd: 350 mm
Tillhörande Lock
Tjocklek: 60 
Vikt: 32 kg/lock
Längd: 5 x 450 mm (lock i 5 sektioner)


Kabelränna med 2 kanaler typ 720
Vikt: 650 kg
Längd: 2250 mm
Bredd: UTV- 720 mm
INV- 173 +228 mm
Total höjd: 375 mm
Tillhörande Lock
Tjocklek: 95 
Vikt: 32 kg/lock
Längd: 9 x 250 mm (lock i 9 sektioner)


Kabelränna med 2 kanaler typ 880 
Vikt: 525 kg
Längd: 2250 mm
Bredd: UTV- 880 mm
INV- 394 + 260 mm
Total höjd: 300 mm
Tillhörande Lock 
Tjocklek: 50 + 10 mm
Vikt: 45 + 33 kg/lock
Längd: 3 x 745 mm (lock i 3 sektioner)


stagförankringar

Kabelränna, Djupränna typ 400
Vikt: 430 kg
Längd: 1200 mm
Bredd: UTV- 400 mm
INV- 200 mm
Total höjd: 800 mm
Tillhörande Lock 
Tjocklek: 50+10 mm
Vikt: 40 kg/lock
Längd: 2 x 600 mm (lock i 2 sektioner)

.