Företaget 

Botnia Betong AB är beläget cirka 5 km söder om Örnsköldsvik på Gålnäs industriområde. Vår produktionsanläggning är ca 4.000 kvm och försedd med två moderna betongblandarstationer som kan göra det möjligt att producera och leverera kundanpassade produkter.  Vi producerar och säljer bland annat kabelrännor med tillhörande lock, kontaktledningsfundament, stagförankrare, plattformskanter i olika utföranden.Vi har 50 års branscherfarenhet och är certifierade via Nordcert och TransQ.

 

Hitta lösningar

Respekt för kundens behov är vardag hos oss. Tveka inte att ta kontakt för att tillsammans ta fram en lösning för er.


Lite mer om Betong 

Betong är ett byggnadsmaterial som består av bergmaterial (ballasten) sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). Betong har en tryckhållfasthet som vida överstiger dess draghållfasthet. 


För att kompensera för detta armerar man betongkonstruktioner i de zoner som kommer att utsättas för dragpåkänningar. Armeringen består vanligtvis av stål som jämfört med betong har en mycket god draghållfasthet.